ของใช้ในบ้าน สไตล์โรงแรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นำสมัย เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น
  Hotline : 094 893 5002, 099 254 8292

ข้อควรระวัง? ปัญหาสั่งซื้อ-นำเข้าสินค้าเอง

ข้อควรระวัง? ปัญหาสั่งซื้อ-นำเข้าสินค้าเอง

การสั่งนำเข้าสินค้าเอง ของผู้ประกอบการในบางโอกาศ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักมุ่งหวังจะไปสั่งสินค้า ได้ราคาถูก มาใช้ในกิจการของผู้ประกอบการเองนั้นมีปัญหาควรระวังให้ต้องคิดมากมาย เริ่มตั่งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ-นำเข้า การเลือกสั่งสินค้ากับโรงงานในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกในขณะนี้ มีสินค้าหลายเกรด หลายราคา ต้องคิดพิจารณาให้รัดกุม สั่งสินค้ากับโรงงานเชื่อถือ  ได้ ไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยาก ข้อผิดพลาดต่างๆตามมากับการดำเนินธุรกิจหลักของผู้ประกอบการ

นำเข้าสินค้าโรงแรม

เนื่องจาก โรงงานผู้ผลิตในเมืองจีนมีมาก หลายระดับส่วนหนึ่งผลิตเกรดคุณภาพเพื่อใช้ภายใน ประเทศประชากร 1400 ล้านคน ราคาค่อนข้างถูก เป็นสินค้าเกรดระดับล่างถึงกลาง ซึ่งจะมีคณภาพ ทั่วไป และสินค้าผลิตเลียนแบบผลิตภัณฑ์โรงงานต้นแบบ ทั้งรูปทรง ขนาด สี แต่เนื้อวัสดุ คุณภาพความคงทนของสินค้านั้นไม่ดีเท่า ผู้สั่งซื้อมักไม่ใช่ขาประจำของโรงงานที่สั่งซื้อ จึงเกิดมีปัญหาบ่อยที่ ผู้สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ มักคำนึงแต่สินค้าราคาถูก จึงได้รับสินค้าที่จัดส่งมาจากบางโรงงาน เกิดข้อผิดพลาดเป็นปัญหาจากการซื้อเองดังนี้:

 • สินค้ามีตำหนิ บุบ แตกเสียหายบางส่วน
 • ประกอบตัวสินค้าแล้วไม่สมบูรณ์
 • จำนวนสินค้า และอะไหล่จัดให้มาไม่ครบ
 • ความสวยงามของชิ้นงานไม่ปราณีตเท่าตัวอย่าง
 • คุณภาพไม่ทนทานเท่าที่ควรเมือมาใช้งาน
 • สีไม่ตรงปกตามที่สั่ง
 • สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับความสะดวกหลังการขายในด้านบริการประกันสินค้า รับซ่อมจากโรงงาน
 • ข้อยุ่งยาก ปัญหาเอกสารการออกของ/ใบรับรองวัสดุ
 • จัดส่งสินค้ามาล่าช้าเกินกำหนด ไม่ทันกับการใช้งาน

ต่างกับโรงงานประเภทที่ผลิตส่งออกสินค้าต้นแบบ มีขีดระดับความสามารถการผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยี่ทันสมัย ได้สเป็คคุณภาพสินค้าสูงตามมาตราฐานบริษัทผู้สั่งสินค้าประจำกับโรงงานโดยตรง มานาน ผู้ผลิตแบบ OEM และ ODM เป็นโรงงานผลิตสินค้าตามแบบคู่ค้าโดยเฉพาะ ราคาก็จะสูงตามคุณภาพสินค้า และมีคุณสมบัติดี ประสิทธิภาพทนทานตลอดอายุการใช้งาน ให้ความพึงพอใจ คุ้มค่ากับผู้ใช้

OEM (Original Equipment Manufacturer)

ลักษณะของโรงงานที่รับผลิตสินค้าประเภทนี้ คือโรงงานมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้ว และรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าขาประจำเพื่อนำไปติดแบรนด์ที่มีอยู่แล้วของลูกค้า

ข้อดีของโรงงาน OEM

 1. เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง
 2. ง่ายต่อการเปลี่ยนลักษณะหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 3. มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิตคอยดูแล

ข้อเสียของโรงงาน OEM

 1. มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าผลิตเอง
 2. ใช้สูตรการผลิตสินค้าและคุณภาพจากเจ้าของแบรนด์ สินค้ามีคุณภาพ

ODM (Original Design Manufacturer)

โรงงานแบบนี้มักจะพัฒนาขึ้นมาจากแบบ OEM คือเป็นโรงงานที่มีนวัตกรรม ทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดค้นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด และรับผลิตสินค้าให้กับคู่ค้าขาประจำ

ข้อดีของโรงงาน ODM

 1. เลือกออกแบบที่เป็น Exclusive จะได้แบรนด์สินค้าที่ไม่ซ้ำใคร
 2. สามารถย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ต้นทุนต่ำกว่าได้
 3. เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง
 4. มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิต และการออกแบบคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อเสียของโรงงาน ODM

 1. มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตที่สูงกว่า โรงงานประเภทอื่น เพราะมีเรื่องการออกแบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

การออกแบบเหล่านี้มีทั้งที่เป็น Exclusive คือออกแบบให้เฉพาะราย โดยมีการคิดค่าออกแบบที่แพง เพราะถือว่าลูกค้าเพียงรายเดียว

OBM (Original Brand Manufacturer)

โรงงานที่ผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เหมาะกับแบรนด์ที่มีความมั่นคง เป็นโรงงานที่พัฒนามีศักยภาพผลิตสินค้าและจำหน่ายในปริมาณที่มาก โดยมุ่งเน้นผลิตแต่สินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของตัวเองเท่านั้น

โรงงานประเภทนี้ก็มีทุนจัดตั้งที่สูงและทำให้ทางบริษัทต้องจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อดำเนินการผลิตสินค้า ซึ่งหากไม่ได้มีความต้องการสินค้าในปริมาณมาก การผลิตก็เสี่ยงต่อการขาดทุนสูงเลยทีเดียว

ผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ในไลน์สินค้านั้น การสั่งซื้อสินค้าประเภทโรงงานทั่วไป ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจอย่างแน่นอน ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าโรงงานดังกล่าวนั้นได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพราะผู้ซื้อจะต้องตัดสินใจซื้อจากคุณภาพสินค้า ไม่ใช่ราคาถูกอย่างเดียว

สั่งซื้อสินค้าจากจีนมีกี่วิธี และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

1.บินไปซื้อสินค้าเองที่เมืองจีน

การที่บินไปซื้อสินค้าเองที่เมืองจีน จะเพิ่มต้นทุนสินค้า นอกจากต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเดินทาง ค่าที่ พัก ค่าไกด์ และเสียเวลาไปกับการเดินทาง ซึ่งแหล่งสินค้าของจีนจะแยกออกเป็นคลังสินค้าแต่ละประเภทและอยู่คนละพื้นที่ ฉะนั้นหากเราเดินทางไปเลือกสินค้าเองที่เมืองจีนอาจจะทำให้เราเลือกสินค้าได้ไม่ทั่วถึง

2.สั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองผ่านออนไลน์

การสั่งซื้อ-นำเข้าด้วยช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์จีนไม่ต้องเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ข้อเสียคือ ได้สินค้าไม่ตรงปก ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณสมบัติแบบที่ต้องการขององค์กร เช่น วัสดุ สี ขนาด เป็นต้น โดยเฉพาะซื้อจากร้านค้าใหม่ที่ไม่ได้รับความนิยมอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนโกง ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหาย ดำเนินธุรกิจเกิดเหตุสะดุดได้

ช่องทางการสั่งซื้อหลักทั้ง 2 วิธี ผู้สั่งซื้อสินค้าเอง อาจขาดทักษะการคำณวนที่ดี กับปริมาณของ ที่จะเอาลงเรือเต็มตู้คอนเทนเนอร์ หรือส่งตู้รวมกับสินค้าคนอื่น การบริหารจัดการกำหนดวันเวลา บุคเรือ หรือขนส่งทางบก ให้ได้รับของเตรียมทันตามตารางวันที่กำหนดเปิดตัวธุรกิจ และต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ค่าขนส่งระวางเรือ ค่าประกันสินค้า ค่าจ้างพิธีการออกของ รวมถึงปัญหาคุณภาพหลังรับสินค้าแล้วโรงงานจัดส่ง จำนวนไม่ครบ ของมีตำหนิ-รอยขีดข่วน-บุบแตก ตกสเป็ค ผิดรุ่น ขนาดไม่ตรง สีเพี้ยน และอื่นๆ

            บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์มาร์ท จำกัด ผู้รับสั่งผลิต-นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโรงแรมครบวงจร ได้รับฟังปัญหาซ้ำๆดังกล่าวจากผู้ประกอบการโรงแรมหลายท่าน พูดถึงความวุ่นวายตั่งแต่เดินทางไปสั่งสินค้า จนถึงรับสินค้าและหลังรับสินค้าแล้วประสพสินค้า ทั้งที่ใช้บริการบริษัทชิปปิ้งช่วยเหลืออย่างดี หรือสั่งซื้อผ่านจากเว็ปไซต์มีชื่อดังของจีนแล้วก็ตาม ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานผู้ผลิตเอง ทำให้เสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้น ไม่คุ้มกับการลงทุนสั่งซื้อเอง และยัง ไม่นับความสุญเสียโอกาศการประกอบธุรกิจตามมา

ด้วยวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ผู้บริหารและทีมงานของเราทราบและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินกำหนดมาตราฐานสั่งผลิตแบบสินค้าโรงแรมคุณภาพ กับโรงงานคู่ค้า OEM, ODM ชำนาญการผลิตสินค้าต้นแบบโดยตรง มามากกว่าตลอด 10 ปี บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้คำปรึกษา ภาระช่วยจัดซื้อจัดหาสั่งผลิต คัดสรรสต๊อคสินค้าคุณภาพพร้อมส่ง ลดปัญหาความยุ่งยากให้กับท่านได้ดำเนินธุรกิจหลักโรงแรมได้อย่างราบรี่น บริษัทฯจะไม่หยุดยั้งตอบสนองเติมเต็มห้องพักของท่านได้มีผลิตภัณฑ์ของใช้ ร่วมยุคสมัยใช้สอยสุดคุ้มสบายใจ ให้กับลูกค้าของท่านพึงพอใจ มาใช้บริการตลอดไป

บริษัทฯได้คัดสรรผลิตภัณฑ์กว่า 500 รายการพร้อมส่ง เปิดหน่วยบริการ “ One Stop Service“ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นศูนย์จำหน่ายโดยตรงครบวงจร

โกดังสินค้าโรงแรม

ผลิตภัณฑ์โรงแรม-สนง.:
ชุดอเม็นนิตี้ ชุดถุงพิมพ์ ชุดแฟ้ม ป้ายแขวนประตู ไฟฉาย เสากั้น ทางเดิน และอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ:
ที่กดสบู่ จานวางสบู่ ผ้าม่านห้องน้ำ แผ่นรองกันลื่น และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ในห้องพัก:
กระจกส่องหน้า นาฬิกาปลุก ถังขยะ โต๊ะวางกระเป๋า ตู้เซฟ กล่องทิชชู่ รองเท้าสลิปเปอร์ ไม้แขวนเสื้อ ที่แขวนสูท โต๊ะรีดผ้า และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์พื้นที่ส่วนกลาง:
ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง โพเดี่ยม ป้ายประชาสัมพันธ์ รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถเข็นแม่บ้าน รถเข็นเสริฟบริการ  ที่ใส่ร่ม ที่เก็บร่ม เครื่องสวมถุงร่มเปียก เครื่องชั่งน้ำหนัก  เครื่องขัดรองเท้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า:
ตู้เย็น ตู้แช่ไวน์ เครื่องชงกาแฟแคปซูล กาต้มน้ำร้อน  ไดร์เป่าผม เครื่องเป่ามือ

ผลิตภัณฑ์ภัตตราคาร:
กระติกน้ำแข็ง ถังน้ำแข็ง ที่เปิดขวด เชิงเทียน โต๊ะวางถาด แก้วสระน้ำ (โพลีคาร์บอเน็ต) และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ:
ที่กดสบู่ จานวางสบู่ ผ้าม่านห้องน้ำ แผ่นรองกันลื่น และอื่นๆ

ได้สั่งซื้อช่องทาง Offline และ Online ตลาดบนเว็ปไซต์ มาร์เก็ตเพลส โซเซียลมีเดีย เข้าถึง ในการซื้อหา:      
Websitewww.pmintermart.com
Facebook: /pmintermarts
Line: @pmintermart  
Lazada:  /shop/pm-intetermart
Shopee:   /pmintermart

ข้อมูลประชากร สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมมองตลาดการท่องเที่ยวไทย

บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์มาร์ท จำกัด

 256 258 260 264 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8:30 - 17:00 น.
(ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)

 094 893 5002, 099 254 8292,
094 899 5001

 (02) 149 5471

  @PMINTERMART

 [email protected]

ติดตามเราได้ที่

     

ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์


"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นำสมัย
เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น"

Copyright 2021 PM INTERMART CO.,LTD. All Rights Reserved.